ODAMIZ
 ODAYA KAYIT
 HİZMETLERiMİZ
 MEVZUAT
 ÇALIŞMALAR/ANLAŞMALAR
 EĞİTİM
 PROBLEMLERİMİZ
 
 
       
ANA SAYFA

İLETİŞİM

İSTANBUL DEFTER VE KIRTASİYE MALZEMELERİ İMALCİLERİ VE SATICILARI ESNAF VE SANATKARLAR ODASI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

İstanbul Defter ve Kırtasiye Malzemeleri İmalcileri ve Satıcıları Esnaf ve Sanatkarlar Oda’sının olağan genel kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddeleriyle 15/01/2018 tarihinde saat 12.00-17.00 de Kartaltepe Mah.Alpay İzer Sok.No:12 İncirli-Bakırköy adresinde yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı aynı gündem maddeleriyle 28/01/2018 tarihinde saat 12.00-17.00 de aynı adreste yasal nisapla yapılacaktır.

Odamız Üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları önemle duyurulur.

İSTANBUL DEFTER ve KIRTASİYE MALZEMELERİ İMALCİLERİ VE SATICILARI ESNAF ODASI

Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

1- Yoklama ve açılış,

2- Başkanlık Divanının teşekkülü ve Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

4- 2014, 2015, 2016, 2017 yılları dönemine ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması, müzakeresi kabul veya reddi,

5- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,

6- 2018, 2019, 2020, 2021 yılları çalışma programı ile bu programı içinde yer alan eğitim teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi kabul veya reddi,

7- Oda Başkanı, Başkan vekili ve Denetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları yolluk ve konaklama (yurt içi ve yurt dışı harcırahların)ücretlerinin tespit edilmesi,

8- Oda’nın imkanları nispetinde öncelikle odanın faaliyet alanı ile ilgili branşta olmak üzere öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl gayri safi gelirin %10’unu geçmemek kaydıyla kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ve belge veya diğer kanıtlara dayandırılmak kaydıyla muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulmasına karar verilmesi,

9- Birliğin muvafakatı, alınmak şartıyla odanın kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım satımı ile gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına, finans kurumlarından kredi kullanılmasına, karar verilmesi,

10- Birliğin muvafakatı alınmak kaydıyla oda üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak amacıyla malzeme temin,tedarik,dağıtım kooperatifi ve Oda’ nın nihai işletmesini kurmak ve sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve kooperatiflere iştirak etmek ve amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurulmasına karar vermek ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunun yetkili kılınması,

11- Dilek ve temenniler,

12- Başkan,Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi

13- Kapanış.

 

 
 
 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI
 6331 Sayılı Yasa Cezai Yaptırımlar
 MEDYADA ODAMIZ
 ODASPOR
 BİLGİ BANKASI
 YAYINLAR
 KARİYER
 DUYURULAR
 
Anket

    

 
 
  

Vergi No Sorgulama |  SGK |  Vergi Daireleri 

2007 © İstanbul Kırtasiyeciler Odası / tasarım lila yazılım